Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

* Chú thích môn thi: Toán (D1); Ngữ văn (D2); Vật lí (D3); Hóa học (D4); Sinh học (D5); KHTN (D6); Lịch sử (D7); Địa lí (D8); GDCD (D9); KHXH (D10); Ngoại ngữ (D11)

KẾT QUẢ TRA CỨU

Thông tin Điểm thi cụm 1 Điểm thi cụm 2
STT Cụm thi Họ tên Số báo danh Ngày sinh Giới tính Môn thi
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12