Từ tháng 7, không còn phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

51 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Từ ngày 1.7, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học (được Quốc hội thông qua vào tháng 11.2018)  có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến hoạt động của các trường.
Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.7 không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau /// HÀ ÁNH Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.7 không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau - HÀ ÁNH
Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.7 không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau
HÀ ÁNH

Cấp bằng theo trình độ, không phân biệt hình thức đào tạo

Theo quy định trong luật Giáo dục ĐH sửa đổi (gọi tắt là luật GDĐH 2018), loại hình đào tạo chính quy là tập trung toàn thời gian, còn các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, học từ xa là không tập trung. Căn cứ vào các loại hình đào tạo này, cơ sở GDĐH được tự chủ quyết định hình thức, phương thức tổ chức và quản lý đào tạo phù hợp với từng loại hình và trình độ đào tạo của GDĐH. Tất cả các yêu cầu về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, chuẩn kiến thức kỹ năng, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra... của các chương trình đào tạo cho dù được thực hiện theo loại hình nào đều phải đảm bảo chất lượng như nhau.
Vì vậy, luật GDĐH 2018 quy định “văn bằng GDĐH thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương” và “người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở GDĐH cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng”. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT, khác biệt giữa các loại hình đào tạo chỉ là về thời gian đào tạo và kỹ thuật tổ chức, quản lý đào tạo. Bởi vậy, luật quy định không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau.

Tự chủ theo năng lực

Trong luật GDĐH 2018 quy định rõ điều kiện, yêu cầu thực hiện quyền tự chủ (tại khoản 2 điều 32). Theo đó, mức độ tự chủ của cơ sở GDĐH phụ thuộc vào việc đáp ứng đủ điều kiện tự chủ. Những cơ sở chưa đáp ứng được thì tiếp tục chịu sự quản lý chặt chẽ theo các quy định của luật. Đồng thời, luật cũng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước trong quy hoạch và xác nhận tiêu chí các cơ sở GDĐH, do đó sẽ giới hạn việc các trường đồng loạt tự chủ dẫn đến mất cân bằng cung - cầu nhân lực. Luật còn quy định rõ các quyền tự chủ về học thuật trong hoạt động chuyên môn, tổ chức - nhân sự và tài chính - tài sản.
Chẳng hạn, luật quy định cơ sở GDĐH được quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước phù hợp với các quy định của pháp luật. Được quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở GDĐH phù hợp với quy định của pháp luật. Được quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về các nguồn thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và các chính sách khác phù hợp với quy định của pháp luật. Luật cũng cụ thể hóa các nội dung này tại các điều, khoản tương ứng trong luật.
Luật GDĐH 2018 mở rộng quyền tự chủ, cho phép các cơ sở GDĐH đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng và phù hợp nhu cầu thì được tự mở ngành đào tạo ở tất cả các trình độ của GDĐH, chỉ trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên và an ninh, quốc phòng.

Tăng quyền lực cho hội đồng trường

Theo luật GDĐH 2018, các quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu thành viên; việc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng trường… sẽ nằm trong nội dung quy chế và hoạt động của nhà trường, chứ không phải do nhà nước quy định.
Các quy định trong luật được đặt ra theo xu thế tăng cường tự chủ và để khuyến khích sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, luật không can thiệp vào chi tiết (như quy định tiêu chuẩn, điều kiện của từng thành viên hội đồng trường hay việc giới thiệu, ứng cử, bầu thành viên ngoài trường vào trong hội đồng trường) mà để cơ sở GDĐH tự điều chỉnh trong quy chế tổ chức và hoạt động của mình. Tuy nhiên, luật có quy định thành viên đương nhiên trong hội đồng trường là đại diện BCH Đoàn TNCS HCM, và xác định rõ đại diện này phải là người học nhằm một mặt bảo đảm được tính định hướng tư tưởng, mặt khác vẫn bảo đảm có tiếng nói đại diện cho người học trong hội đồng trường.
Về tỷ lệ thành viên hội đồng là người ngoài trường, luật GDĐH 2012 đã quy định tối thiểu là 20%, còn luật GDĐH 2018 quy định là 30%. Bà Phụng phân tích: “Ý nghĩa việc tham gia hội đồng của thành viên bên ngoài trường là nhằm gắn kết các quyết sách của nhà trường với cuộc sống bên ngoài, nhu cầu xã hội đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tỷ lệ này ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển là rất lớn, thậm chí trên 50%. Nhằm triển khai quan điểm gắn nhà trường đại học với xã hội, luật không khống chế số lượng thành viên bên ngoài mà để cho nhà trường tự quyết định”.
Chủ tịch hội đồng trường không nhất thiết phải là tiến sĩ
Luật GDĐH 2018 đã quy định chi tiết tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường theo quan điểm xem đây thực chất là chức danh quản trị, đòi hỏi phải có uy tín cả trong và ngoài trường nhưng không nhất thiết phải có học vị tiến sĩ, có uy tín khoa học như đối với hiệu trưởng. Bên cạnh đó, để tăng cường tự chủ, luật quy định trao rất nhiều quyền hạn, trách nhiệm cho hội đồng trường. Do vậy, chủ tịch hội đồng trường cần phải làm việc chuyên trách, toàn thời gian thì mới có thể đảm nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của mình.

Bình luận

User
Gửi bình luận
NMH

NMH

Trước em làm cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, nay ra kinh doanh, em nói thật nhé: Bằng chính quy mới làm được việc, chọn người cán bộ hay người quản lý, đốc công ở doanh nghiệp cũng phải chính quy ra...chính quy mới có nhận thức sau đến là tư duy công việc..., tại chức phải cầm tay chỉ việc. Ở cơ quan nhà nước, ăn lương ngân sách trả làm thế nào cũng được, gọi là "cưu mang" nhưng ở doanh nghiệp mà chọn tại chức thì chúng em chết.
Nguyễn Minh Hưng

Nguyễn Minh Hưng

Sao e thiển cận vậy em, nếu ko làm được việc thì cho nghỉ, cơ quan nhà nước đầy em thạc sỉ học ở Mỹ về, đại học chính quy loại giỏi rồi cũng có ra gì đâu, đối với tư nhân, a bằng gì ko ai quan trọng, miễn e làm được việc, công ty anh toàn chính quy loại giỏi mà mãi cũng chỉ nhân viên quèn vì ko đủ năng lực lên cấp quản lý, sao phải phân biệt bằng cấp, cái xử sở gì đến cái bằng cũng chia năm bảy loại là sao, nhìn ra thế giới xem có nước nào có bằng tại chức bằng chính quy ko.
PPHK

PPHK

bạn ơi. quan trọng là thái độ và năng lực bản thân. văn bằng chỉ thể hiện tạm thời, quan trọng là cách làm việc và thái độ mới quyết định lâu dài
10 phản hồi
Nguyễn Thế Công

Nguyễn Thế Công

Không phủ nhận có những người học tại chức chăm chỉ và học thật, nhưng hơn 90/100 là học giả học rởm. Tôi đã từng đi coi thi tại chức, họ quay cóp gần như công khai, khi vào phồng thi đã có quà cho giám thị (thật xấu hổ), và lớp học thì vắng teo teo. Mà học rất ít và thi là đỗ tất. Kiến thức hầu như bằng 0. Còn có ông quan chức chẳng học ngày nào cũng có luận án, cũng bào vệ và hội đồng đều phê khá giỏi thậm chí xuất sắc (không tiện nói tên), có điều có bằng tiến sĩ mà chỉ biết tiếng Việt. Rất nên coi hai bằng như nhau nhưng hải là người tại chức học thật thi thật.
LenhHoXung

LenhHoXung

phồng thi là gì vậy Thế Công Gia ?
HIẾU

HIẾU

Rất buồn cười cho cái quy định. Người ta bỏ công học cật lực để có cái bằng ngon lành. Người thì học cà tàng, cà tàng, thậm chí học không ra học,... thế mà lại bằng nhau. Có nhiều người còn nói, quan trọng là làm công việc, chứ đừng có so đo bằng cấp? Vậy các bạn căn cứ vào đâu mà nói câu đó. Vậy thôi đừng có đi học, ra làm luôn đi. Cần chi cái bằng! Mình nói thẳng nha: TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH CÔNG VIỆC. NGƯỜI CÓ TƯ DUY KIỂU HỌC NGOÀI KHƠI Á, THÌ ĐỪNG MƠ MÀ PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC. MÌNH LÀM CHUNG 10 NĂM VỚI NGƯỜI HỌC TẠI CHỨC RỒI. CÔNG VIỆC HOÀN TOÀN THUA SÚT NGƯỜI HỌC CHÍNH QUY! HỆ QUẢ DỄ THẤY NHẤT LÀ MỘT THỜI CHÚNG TA ĐANG CHẬM PHÁT TRIỂN BỞI NHỮNG TƯ DUY TẠI CHỨC, KHÔNG CÓ SỰ ĐỘT PHÁT TRONG TƯ DUY BỞI HỌC HÀNH KHÔNG ĐÀNG HOÀNG THÌ ĐỪNG CÓ MƠ MÀ PHÁT TRIỂN!
THUYLINH

THUYLINH

Mình cũng thấy vậy. Chỗ mình làm mấy người học tại chức thấy cái gì cũng kêu không biết. Kể cả một cái kéo số thứ tự trong excel cũng ko biết làm. Ngày trc mình thi Đại học khó như thế nào, giờ thấy bằng ĐH nhan nhản. Thấy oải...
Thủ Khoa Sửa Điểm

Thủ Khoa Sửa Điểm

Tại chức mà học thật,thi thật còn giá trị hơn nhiều bằng chính qui của " Thủ Khoa sửa điếm" ấy chứ.
zxv

zxv

Quan trọng là làm gì để chữ "thật" nó xảy ra!!!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU