Trường ĐH được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo dự thảo thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ mà Bộ GD-ĐT mới công bố, một số quy định nới thoáng hơn cho những trường đủ điều kiện theo quy định.
Các trường ĐH sẽ tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định 	
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch Các trường ĐH sẽ tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Các trường ĐH sẽ tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Các tiêu chí trong dự thảo thông tư mới có một số thay đổi so với thông tư hiện hành, chẳng hạn bỏ hoàn toàn tiêu chí quy định quy mô sinh viên (SV) chính quy tối đa của cơ sở giáo dục ĐH. Đây là quy định khiến những năm trước đây các trường ĐH phản ứng dữ dội, bởi theo các trường, Bộ đưa ra quy định mà thiếu thực tiễn.
Không tăng với các trường chưa đạt chuẩn
Nội dung thay đổi nhiều nhất so với quy định hiện hành là các nguyên tắc xác định chỉ tiêu, theo hướng tăng quyền tự chủ cho các trường ĐH. Theo đó, các trường ĐH tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định, công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh, các tiêu chí, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.
Dự thảo thông tư mới cho phép các ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định theo quy định có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng quản trị, thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó. Trường ĐH chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh).
Các ngành triển khai theo đề án thực hiện cơ chế đặc thù thí điểm đào tạo nhân lực ngành du lịch và công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017 - 2020 và các ngành thực hiện cơ chế đặc thù khác (nếu có) thì xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của cơ chế đặc thù trong thời gian quy định.
Tính cả thỉnh giảng vào việc xác định chỉ tiêu
Theo quy định hiện hành, các trường chỉ được căn cứ vào số lượng giảng viên (GV) cơ hữu để xác định chỉ tiêu (cùng với các tiêu chí khác như diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo, quy mô sinh viên chính quy tối đa). Còn dự thảo này cho phép được tính cả toàn bộ GV cơ hữu và GV thỉnh giảng với một tỷ lệ giới hạn, trừ các ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, số lượng GV thỉnh giảng quy đổi tối đa được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành như sau:
Với khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, riêng các ngành đào tạo giáo viên trường không được tính GV thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, còn đối với ngành khoa học giáo dục thì tính tối đa bằng 5% tổng số GV cơ hữu quy đổi. Tỷ lệ 5% này cũng được áp dụng cho hầu hết các khối ngành còn lại, trừ khối ngành nghệ thuật tỷ lệ này là 30%. Trường hợp số lượng GV thỉnh giảng quy đổi thấp hơn quy định thì các trường xác định chỉ tiêu theo số GV thỉnh giảng thực tế đã quy đổi.
Một số chuyên gia tỏ ý lo ngại quy định này sẽ khiến nhà nước khó kiểm soát chất lượng hơn do hiện nay vẫn chưa có công cụ quản lý chất lượng GV thỉnh giảng, khiến một GV có thể thỉnh giảng ở rất nhiều trường. Điều này sẽ tạo điều kiện cho một số trường ĐH chạy theo quy mô nên tăng chỉ tiêu một cách thiếu trách nhiệm.
Yêu cầu cao hơn với đào tạo giáo viên
Dự thảo thông tư thêm một nội dung mới quy định về nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên. Theo đó, căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH, CĐ, trung cấp vừa tuân theo quy định chung vừa phải theo nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo và địa chỉ sử dụng nhân lực của địa phương, các tổ chức giáo dục, có các minh chứng kèm theo.
Bộ GD-ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đồng thời quy định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành này.
Về tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường ĐH, quy định hiện hành là tối thiểu 2,5 m2/SV thì dự thảo quy định đưa mức cao hơn, 2,8 m2/SV. Tiêu chí về tỷ lệ GV/SV thì vẫn giữ như quy định hiện hành, trừ khối ngành đào tạo giáo viên và khoa học giáo dục, từ mức 25 GV/SV nay là 20 GV/SV.


Bình luận

User
Gửi bình luận
Thọ

Thọ

Yêu cầu các trường tự chủ phải liệt kê tất cả GV cơ hữu lên trang Web để cho SV và phụ huynh kiểm tra tiếp....

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU