TP.HCM lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới như thế nào?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 7.2, Sở GD- ĐT TP.HCM đã công bố kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021- 2022.
Phải công bố danh mục sách giáo khoa dùng trong năm học mới trước ít nhất 5 tháng /// Bảo Châu Phải công bố danh mục sách giáo khoa dùng trong năm học mới trước ít nhất 5 tháng - Bảo Châu
Phải công bố danh mục sách giáo khoa dùng trong năm học mới trước ít nhất 5 tháng
Bảo Châu

Sở GD- ĐT sẽ thực hiện những công việc gì?

Theo đó, quy trình lựa chọn sách giáo khoa áp dụng với các cơ sở giáo dục phổ thông như sau: Người đứng đầu tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa các môn học. Sau đó tổ chức cuộc họp gồm người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục do tổ chuyên môn đề xuất. Phòng Giáo dục các quận huyện và TP.Thủ Đức tổng hợp và báo cáo Sở GD-ĐT danh mục sách giáo khoa đã được đề xuất lựa chọn.

Vai trò của Sở GD- ĐT là tham mưu UBND TP.HCM quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT đề xuất thành viên của các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và đề xuất kinh phí, cơ sở vật chất để hội dồng thực hiện , tổng họp chuyển giao cho hội đồng lựa chọn thành phố danh mục sách giáo khoa đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn.

Sau khi hội đồng lựa chọn thành phố có kết quả lựa chọn thì Sở GD-ĐT tổng hợp, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường học.

Sở GD-ĐT có nhiệm vụ thông báo đến các trường danh mục sách giáo khoa đã được UBND TP phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa làm gì nếu chưa được 1/2 số phiếu đồng ý?

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tổ chức họp, thảo luận, đánh giá trên cơ sở danh mục các trường đã lựa chọn, bỏ phiếu kín chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trong đó sách được chọn phải đảm bảo đạt trên ½ số phiếu đồng ý lụa chọn. Trường hợp môn học không có sách giáo khoa nào đạt trên ½ số phiếu đồng ý lựa chọn, hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên ½ số phiếu đồng ý lựa chọn.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp phải đảm bảo đủ các thành viên theo quy định, kết quả của mỗi cuộc họp được lập biên bản trong đó bao gồm đầy đủ ý kiến của các thành viên, có chữ ký và công khai tại hội đồng.

Hội đồng tổng hợp đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các trường học thành biên bản, có chữ ký của các thành viên và chuyển giao cho Sở GD-ĐT. Ngoài ra hội đồng còn xem xét và quyết định việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 dựa trên báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung của các nhà trường.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU