Ra mắt phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa đưa phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới lên mạng internet để các nhà trường và người dân tìm hiểu.
Nền tảng sách giáo khoa điện tử để bạn đọc có thể truy cập, tìm hiểu /// Ảnh T.N Nền tảng sách giáo khoa điện tử để bạn đọc có thể truy cập, tìm hiểu - Ảnh T.N
Nền tảng sách giáo khoa điện tử để bạn đọc có thể truy cập, tìm hiểu
Ảnh T.N
Để giúp giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục có thể triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới theo quy định của Bộ GD-ĐT trong giai đoạn nghỉ học vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa phiên bản điện tử các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 do nhà xuất bản này tổ chức biên soạn lên mạng internet.
Theo đó, bạn đọc có thể truy cập sách điện tử của 4 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) theo 2 cách như sau:
Thứ nhất, truy cập địa chỉ: nxbgd.vn/sachdientu và chọn 1 trong 4 bộ sách để đọc sách điện tử của bộ sách tương ứng.
Thứ hai, truy cập website: nxbgd.vn, mở menu “sách điện tử” và chọn 1 trong 4 bộ sách để đọc sách điện tử của bộ sách tương ứng.
Tại đây, giáo viên, học sinh có thể nghiên cứu phiên bản điện tử của tất cả các cuốn sách giáo khoa, đồng thời được cung cấp thêm những thông tin cần thiết, các câu hỏi và trả lời các vấn đề xung quanh nội dung của từng cuốn sách.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng thông tin: ngoài phiên bản điện tử, đến thời điểm này, nhà xuất bản đã triển khai cung ứng 50.000 bộ sách giáo khoa thuộc 4 bộ sách tới các cơ sở giáo dục tại 63 tỉnh, thành trong cả nước phục vụ nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 triển khai từ năm học 2020 - 2021.
Đến thời điểm này, cả nước đã có 45 cuốn sách giáo khoa của 9 môn học/hoạt động giáo dục lớp 1 được thẩm định và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, trở thành danh mục sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng trong năm học 2020 - 2021.
Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, với quyền quyết định là các nhà trường, áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Theo thông tư này, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông (hiệu trưởng) thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa. Mỗi trường thành lập 1 hội đồng.
Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn và bỏ phiếu kín lựa chọn. Sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.
Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường. Hiệu trưởng công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường và niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng.

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU