Phụ huynh tham gia thảo luận khi chọn SGK

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 13.1, Sở GD-ĐT TPHCM đã hướng dẫn các trường tiểu học, THCS việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022.
Giáo viên nghiên cứu các bộ SGK để đề xuất lựa chọn /// Hồng Phong Giáo viên nghiên cứu các bộ SGK để đề xuất lựa chọn - Hồng Phong
Giáo viên nghiên cứu các bộ SGK để đề xuất lựa chọn
Hồng Phong

Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia thảo luận khi chọn sách

Theo đó, để lựa chọn SGK, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh nghiên cứu kỹ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (ngày 26.12.2018) của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình tổng thể và chương trình các môn học.

Ngoài ra, trường học cần phổ biến các clip thông tin do Bộ GD-ĐT và các nhà xuất bản cung cấp, các văn bản liên quan, tiêu chí lựa chọn SGK của UBND TP.HCM cũng như SGK lớp 1, 2 và 6 đã được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục Bộ GD-ĐT phê duyệt hoặc bản mẫu SGK được đăng tải trên trang thông tin của các nhà xuất bản để lấy ý kiến giáo viên.

Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, cán bộ quản lý, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị ý kiến cá nhân để tham gia thảo luận trong cuộc họp tổ chuyên môn và cuộc họp lựa chọn SGK của trường... 

Phải đảm bảo đủ sách trước khi bắt đầu năm học

Trong hướng dẫn việc tổ chức lựa chọn SGK, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu khi đề xuất lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6, các trường thực hiện theo 3 bước.

Trước hết tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK. Bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất một SGK cho mỗi môn học. Báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

Sau đó, các trường tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn và Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất. Từ đó lựa chọn 1 SGK cho mỗi môn học, báo cáo về phòng GD-ĐT quận, huyện danh mục SGK đề xuất lựa chọn.

Căn cứ theo đề xuất của các trường, phòng giáo dục quận, huyện tổng hợp, báo cáo Sở danh mục SGK đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số lượng lựa chọn từ cao xuống thấp.

Sở lưu ý phòng giáo dục tham mưu cho UBND quận, huyện về kinh phí, cơ sở vật chất trong đó có tính đến kinh phí cho SGK dự phòng và sách dùng chung ở thư viện. Đặc biệt phải dự kiến số lượng SGK mỗi nhà xuất bản cần cung ứng (bao gồm cả số lượng dự phòng) để đảm bảo có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.  

Bình luận

User
Gửi bình luận
Vietroad

Vietroad

SGK phải chọn trước khi bắt đầu năm học, trong khi BĐD PHHS chỉ được bầu khi đã bắt đầu vào năm học, có chăng chỉ là BĐD của năm học trước. Những PH này năm nay con họ ít nhất cũng vào lớp 2 mà lại cho họ quyết định chọn sách lớp 1. Chọn cái không liên quan gì đến mình, liệu họ có thật sự có trách nhiệm?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU