Không tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia trò chơi phản cảm

Thanh Niên
Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 cho các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TC sư phạm. Theo đó, công tác đạo đức, lối sống và kỹ năng với học sinh sinh viên có nhiều nội dung đáng chú ý.
Cụ thể là quản lý chặt chẽ nội dung, hình thức các trò chơi và hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên. Không tổ chức cho người học tham gia các trò chơi (trên mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung và hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.
Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung và hình thức buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật...
Duy trì việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ cũng được nhắc đến. Việc tổ chức hát Quốc ca cần thực hiện với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc. Hát trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca.