Giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo 3 đợt

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt.
Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới theo 3 đợt /// ẢNH Đ.T.Đ Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới theo 3 đợt - ẢNH Đ.T.Đ
Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới theo 3 đợt
ẢNH Đ.T.Đ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi các sở GD-ĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo văn bản này, để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.
Cụ thể, đợt 1 tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi sở GD-ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 27.11.2020 đến ngày 9.12.2020 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của sở GD-ĐT).
Sau đó, tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ GD-ĐT (với lớp 2 gửi Vụ Giáo dục tiểu học, email: vugdth@moet.gov.vn; lớp 6 gửi Vụ Giáo dục trung học, email: vugdtrh@moet.gov.vn) trước ngày 10.12.2020.
Đợt 2 tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 góp ý. Theo đó, sở GD-ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25.12.2020 (địa chỉ website, tài khoản và hướng dẫn góp ý được gửi qua địa chỉ email của sở GD-ĐT).
Đợt 3 thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.
Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT triển khai thực hiện kịp thời; gửi bản mềm danh sách 10 giáo viên/môn học được chọn cử góp ý đợt 1 về Bộ GD-ĐT trước ngày 27.11.2020. 
Được biết, hiện nay, các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đã thẩm định xong 2 vòng của  đợt 1 và đang chuẩn bị tiến hành thẩm định đợt 2 với các bản mẫu mới và các bản mẫu được đánh giá là "chưa đạt" ở đợt 1.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU