Gần 20.000 trẻ em người nước ngoài ở Nhật không đi học dù có cơ hội

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy 19.654 trẻ người nước ngoài có thể đang không học tiểu học hoặc trung học cơ sở dù có cơ hội được xem xét.
Trẻ em Brazil học tại Trường Hiro Gakuen, một trường đặc biệt dành cho người Brazil ở tỉnh Gifu của Nhật /// Chụp màn hình The Japan Times Trẻ em Brazil học tại Trường Hiro Gakuen, một trường đặc biệt dành cho người Brazil ở tỉnh Gifu của Nhật - Chụp màn hình The Japan Times
Trẻ em Brazil học tại Trường Hiro Gakuen, một trường đặc biệt dành cho người Brazil ở tỉnh Gifu của Nhật
Chụp màn hình The Japan Times
Cuộc khảo sát trên do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiến hành trong tháng 5 và 6.2019 thông qua các ban giáo dục của 1.741 khu đô thị, với tổng cộng 124.049 trẻ người nước ngoài được đăng ký cư trú, theo Kyodo News. Trong đó có 87.164 trẻ trong độ tuổi học tiểu học và 36.885 trẻ trong độ tuổi  trung học cơ sở.
Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, trẻ em người nước ngoài muốn học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở nước này đều có thể được học miễn phí theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và những thỏa thuận khác. Nhật không áp dụng giáo dục bắt buộc đối với trẻ em người nước ngoài.
Khi xem xét những trường hợp không đến trường, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản phát hiện nhiều trẻ và người bảo hộ không sử dụng tốt tiếng Nhật và sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương không giống nhau. Có một số trẻ không đến trường vì phải đi làm hoặc trông em.
Xét theo tỉnh thành, Tokyo có số trẻ em người nước ngoài không đến trường cao nhất (7.898), kế đến là Kanagawa (2.288), Aichi (1.846), Chiba (1.467) và Osaka (1.457). Cũng theo cuộc khảo sát, 649 khu đô thị không gửi thông báo liên quan đến việc ghi danh học tiểu học và trung học cơ sở đến các hộ gia đình có trẻ em người nước ngoài.
Từ kết quả của cuộc khảo sát, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ các trẻ em chưa đi học trong hệ thống giáo dục nước này sẽ có cơ hội  đến trường.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Vo Thai

Vo Thai

Ở Nhật có Bộ giáo dục, văn hoá thể thao và khoa học công nghệ. Ở Việt Nam thành 3 bộ rồi cấp tỉnh có các sở của 3 bộ...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU