Điểm trúng tuyển và xét tuyển

0
Phía bắc ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu (CT) xét tuyển các trường và khoa thành viên như sau:

Phía bắc

ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu (CT) xét tuyển các trường và khoa thành viên như sau:

Điểm trúng tuyển và xét tuyển
Người thân thí sinh nộp hồ sơ phúc khảo tại Trường ĐH Luật TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường ĐH Công nghệ: Khoa học máy tính, CNTT, CN điện tử - viễn thông, hệ thống thông tin (15 CT) 20,5 điểm; CN cơ điện tử, vật lý kỹ thuật (15), cơ học kỹ thuật (15) 16,5.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên: Toán học (30 CT), máy tính và khoa học thông tin (40) 17,5; vật lý (20), khoa học vật liệu (20), CN hạt nhân (30) 17; khí tượng học thủy văn, hải dương học, địa lý tự nhiên, kỹ thuật địa chất (mỗi ngành 20) 16; hóa học, CN kỹ thuật hóa học 18; hóa dược 20; quản lý đất đai (10), địa chất học (25), quản lý tài nguyên và môi trường (10) 17; sinh học 18 (A), 21 (B); CN sinh học 20 (A), 22,5 (B); khoa học môi trường 18,5 (A), 22,5 (B); khoa học đất 16 (A), 21 (B); CN kỹ thuật (KT) môi trường 18.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: Tâm lý học: khối A/B/C/D 18/19,5/20/18,5; khoa học quản lý: A/C/D 17/21,5/17,5; xã hội học: A/C/D 16/18/17 (10 CT); triết học: A/C/D 16/18/17 (41); chính trị học: A/C/D 17/18/17; công tác xã hội: C/D 19/18; văn học: C/D 18,5/17; lịch sử: C/D 18/17 (10); ngôn ngữ học: A/C/D 16/18/17 (26); báo chí: A/C/D 18/22/20,5; thông tin học: A/C/D 16/18/17 (45); lưu trữ học: A/C/D 17/18/17; Đông phương học: C/D 22/20,5; quốc tế học: A/C/D 17/21,5/20; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: A/C/D 19/22/21; Hán Nôm: C/D 18/17 (15); Việt Nam học: C/D 20/17; nhân học: A/C/D 16/18/17 (40).

Trường ĐH Ngoại ngữ (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh; sư phạm tiếng Anh 28,5; ngôn ngữ Nga; sư phạm tiếng Nga; ngôn ngữ Pháp; sư phạm tiếng Pháp; sư phạm tiếng Trung Quốc; ngôn ngữ Đức; sư phạm tiếng Nhật; ngôn ngữ Ả Rập 26; ngôn ngữ Trung Quốc 27; ngôn ngữ Nhật 30; ngôn ngữ Hàn Quốc 28.

Trường ĐH Kinh tế: Kinh tế: A/A1/D1: 21/20,5/20,5; kinh tế quốc tế: A/A1/D1: 22,5/22/22,5; quản trị kinh doanh: A/A1/D1: 21,5/ 21,5/21,5; tài chính - ngân hàng: A/A1/D1: 21/21/21,5; kinh tế phát triển: A/A1/D1: 21/20,5/20,5; kế toán: A/A1/D1: 22,5/21/21.

Trường ĐH Giáo dục: Sư phạm toán học 17,5; sư phạm vật lý 17 (20 CT); sư phạm hóa học 17 (10); sư phạm sinh học: A/B: 17/20 (20); sư phạm ngữ văn: C/D1, 2, 3, 4 18/17 (40); sư phạm lịch sử: C/D1, 2, 3, 4 18/17 (40).

Khoa Luật: Luật học: A/A1: 18, C/D1/D3: 18,5; luật kinh doanh: A/A1: 19,5, D1/D3: 21.

Khoa y - dược: Y đa khoa: 23,5; dược học: 21.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội: Kinh doanh xuất bản phẩm; khoa học thư viện; thông tin học; bảo tàng học (gồm chuyên ngành bảo tàng; bảo tồn di tích) khối C: 15, D1: 14; văn hóa học (gồm các chuyên ngành nghiên cứu văn hóa, văn hóa truyền thông) C: 15,5, D1: 14,5; văn hóa dân tộc thiểu số (gồm chuyên ngành: chuyên ngành quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số C: 15,0, D1: 13,5; Chuyên ngành tổ chức hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số R1 18; quản lý văn hóa (gồm các chuyên ngành: Chuyên ngành chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C: 16,5, D1: 14, R1: 19,5, chuyên ngành mỹ thuật - quảng cáo: N2: 19,5; chuyên ngành quản lý các hoạt động âm nhạc N1: 20; chuyên ngành đạo diễn sự kiện: N3: 19,5; chuyên ngành biểu diễn âm nhạc N1: 16; ngành sáng tác văn học (chuyên ngành viết báo) C: 15,5, D1: 14,5; ngành Việt Nam học (gồm chuyên ngành văn hóa du lịch, chuyên ngành lữ hành - hướng dẫn du lịch) C: 18,5, D1: 16,5; chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch quốc tế D1: 17.

Trường ĐH Dược Hà Nội: Điểm trúng tuyển: 24.

Trường ĐH Y tế công cộng: 18,5 điểm.

Trường ĐH Giao thông vận tải: Điểm trúng tuyển vào trường 16, không xét tuyển.

Trường ĐH Y Thái Bình: Bác sĩ đa khoa: 24, bác sĩ y học cổ truyền: 18; bác sĩ y học dự phòng: 19; cử nhân điều dưỡng: 18,5; dược sĩ đại học: 20,5.

Miền Trung

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: CT xét tuyển các ngành như sau: SP tiếng Anh bậc tiểu học 17, ngôn ngữ Thái Lan 32, quốc tế học 59 (D1); SP tiếng Pháp 25, cử nhân tiếng Pháp 23, cử nhân tiếng Pháp du lịch 45 (D1, 3); SP tiếng Trung 30 (D1, 4), cử nhân tiếng Nga 31, cử nhân tiếng Nga du lịch 29 (D1, 2, C). Điểm xét tuyển bằng điểm sàn.

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng: CT các ngành như sau: Toán ứng dụng 37, CNTT 9, SP tin 35, vật lý 54, hóa học 53, hóa dược 4, khoa học môi trường 23; GD chính trị 50 (C, D1); văn học 65; tâm lý học 11 (C, B); địa lý tài nguyên môi trường 58 (A, B); địa lý du lịch 46 (C); Việt Nam học 27 (C, D); văn hóa học 56; công tác xã hội 49. Điểm xét tuyển bằng điểm sàn theo khối.

Trường ĐH Nha Trang: Bậc ĐH: Điểm chuẩn tất cả các ngành ngang điểm sàn. Bậc CĐ tại Nha Trang 10,5 (A, A1); 11,5 (B) và 11 (D1, D3), tại phân hiệu Kiên Giang bằng điểm sàn CĐ.

Trường ĐH Quảng Nam: Điểm trúng tuyển các ngành bằng điểm sàn ĐH theo khối, riêng khối M là 12,5. Trường xét tuyển với CT cụ thể như sau: SP ngữ văn (30); GD tiểu học (A 9, C 8); quản trị kinh doanh (A, A1 10, D1 10); kế toán (A, A1 20, D1 15); Việt Nam học (C 30, D1 35; CNTT (A, A1 65); SP sinh học (B 20); ngôn ngữ Anh (D1 40). Điểm xét tuyển bằng điểm sàn theo khối riêng ngành ngôn ngữ Anh có tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số từ 13,5 trở lên.

Trường ĐH Đà Lạt: Xét tuyển 805 CT gồm 525 CT bậc ĐH và 280 bậc CĐ, điểm xét tuyển theo điểm sàn từng khối thi. Nhận hồ sơ từ ngày 10 đến 25.8.

TP.HCM                              

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa là 21,5 và điều dưỡng là 14. Nếu thí sinh nhập học không đủ CT, trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung sau.

Trường ĐH Quốc tế TP.HCM: Điểm chuẩn các ngành do trường cấp bằng mức điểm chuẩn dự kiến đã công bố. Riêng các ngành thuộc chương trình liên kết với ĐH nước ngoài điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ với từng khối thi (khác với mức điểm chuẩn dự kiến đã công bố trước đó là 14 điểm cho tất cả các ngành). Trường xét tuyển bổ sung các ngành do trường cấp bằng với CT như sau: KT điện tử truyền thông 16 (30 CT); quản lý nguồn lợi thủy sản 16 (10); KT xây dựng 17 (10). Trường cũng xét tuyển bổ sung tất cả các ngành chương trình liên kết với ĐH nước ngoài với mức điểm sàn trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ 11-23.8 .

Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM ): Điểm chuẩn 24.

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM: Điểm chuẩn các ngành bậc ĐH bằng điểm sàn. Trường xét tuyển 750 CT bậc ĐH với điểm xét bằng điểm chuẩn, cụ thể các ngành như sau: CNKT môi trường (A, A1, B), quản lý đất đai (A, A1, B, D1), quản trị kinh doanh (A, A1, D1), địa chất học (A, A1, B), kỹ thuật trắc địa - bản đồ (A, A1, B), khí tượng học (A, A1, B, D1), thủy văn (A, A1, B, D1), CNKT công trình xây dựng (A, A1), hệ thống thông tin (A, A1, D1), CNTT (A, A1, D1). Trường xét tuyển 1.700 CT cho các ngành bậc CĐ với điểm xét bằng điểm sàn. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 10.8 đến 5.9.

Đồng bằng sông Cửu Long

Trường ĐH Đồng Tháp: Điểm chuẩn các ngành bậc ĐH: GD thể chất 21; SP âm nhạc, ngôn ngữ Anh 18,5; SP địa lý (C) 18; SP tiếng Anh, thiết kế đồ họa 17; quản lý GD (C) 16,5; quản lý văn hóa (C), khoa học máy tính (A, A1) 16; quản lý GD (D1), SP địa lý (A, A1) 15,5; quản lý GD (A, A1), quản lý văn hóa (D1) 15. Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm sàn theo từng khối thi. Các ngành bậc CĐ: GD thể chất 16; thiết kế đồ họa 14; SP âm nhạc 13,5. Các ngành còn lại, điểm chuẩn bằng điểm sàn theo từng khối thi.

Điểm xét tuyển bằng điểm sàn, CT cụ thể các ngành ĐH như sau: GD mầm non (20); GD tiểu học (91); GD chính trị (36); SP toán học (33); SP hóa học (43); SP ngữ văn (43); SP lịch sử (35); SP mỹ thuật (H:13-13); SP tiếng Anh (D1: 17-34); Việt Nam học (25), quản trị kinh doanh (76), tài chính - ngân hàng (51), kế toán (76), khoa học môi trường (76), nuôi trồng thủy sản (34), công tác xã hội (38), quản lý đất đai (38). Các ngành bậc CĐ: SP toán học (50), SP tin học (50), SP vật lý (50), SP hóa học (50), SP sinh học (50), SP ngữ văn (50), SP lịch sử (50), SP địa lý (50), SP mỹ thuật (H: 10-30), tiếng Anh (100), tin học ứng dụng (100).

Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV bổ sung từ ngày 15 đến 31.8 trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh.

Trường ĐH Thủ Dầu Một: Điểm chuẩn: quản trị kinh doanh 14 (A, A1), 15 (D1); khoa học môi trường 14 (A, A1), 15 (B); kế toán 14 (A, A1), 14,5 (D1), SP lịch sử 14,5, SP ngữ văn, công tác xã hội 14,5 (C), 13,5 (D1); kỹ thuật điện - điện tử, hệ thống thông tin, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng 13. Trường xét tuyển 532 CT tất cả các ngành với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn. Nhận hồ sơ từ ngày 15.8 đến 20.9.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Xét tuyển 1.207 CT bậc ĐH cho 8 ngành và 1.223 CT bậc CĐ cho 18 ngành. Điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ. Nhận hồ sơ đến hết ngày 30.11.

Thanh Niên

>> Điểm trúng tuyển và xét tuyển
>> Điểm trúng tuyển và xét tuyển các trường cao đẳng
>> ĐH Trà Vinh công bố điểm trúng tuyển NV1
>> Điểm trúng tuyển dự kiến ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Ngoại ngữ Đà Nẵng
>> Điểm trúng tuyển CĐ sẽ tăng nhẹ
>> Các trường tiếp tục công bố điểm trúng tuyển

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU