Dạy trực tuyến tối đa 30% tổng khối lượng chương trình đào tạo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT), trong đó có nhiều điểm mới so với quy chế hiện hành và dự thảo quy chế mà Bộ lấy ý kiến chính thức lần đầu hồi tháng 4.2020.
Giáo viên dạy trực tuyến cho học sinh
 /// B.THANH Giáo viên dạy trực tuyến cho học sinh - B.THANH
Giáo viên dạy trực tuyến cho học sinh
B.THANH
Điểm mới nổi bật so với dự thảo lần đầu là quy định về thời lượng cơ sở đào tạo (gọi chung là trường ĐH) được dạy trực tuyến. Cụ thể, theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, trường ĐH được tổ chức các lớp học trực tuyến khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng chất lượng lớp học trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp. Thời lượng tối đa (chính quy hay vừa làm vừa học) 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Theo dự thảo lần đầu, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Như vậy, quy chế “nới” lên 10% so với dự thảo.
Quy chế mới cũng cho phép trong quá trình đào tạo, trường ĐH được phép áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần; riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể (mà quy chế quy định).
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng sắp ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (sửa đổi, bổ sung). Cùng với quy chế đào tạo ĐH, nội dung các văn bản này sẽ có tính liên thông, tạo thành một hệ thống văn bản chặt chẽ thống nhất và phù hợp với luật GD ĐH 2018 cũng như lộ trình tự chủ ĐH.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU