Đào tạo đại học bao lâu là phù hợp ?

3 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Dự thảo luật Giáo dục đại học có quy định về thời gian đào tạo đại học từ 3 - 6 năm. Theo đại diện nhiều trường đại học, khung thời gian này l