Các trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Kinh tế Công nghiệp Long An, Yersin Đà Lạt công bố đề án tuyển sinh riêng

0
(TNO) 3 trường ĐH này mới công bố đề án tuyển sinh riêng.

(TNO) Các trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Kinh tế Công nghiệp Long An, Yersin Đà Lạt vừa công bố đề án tuyển sinh riêng.

>> Báo Thanh Niên tổ chức tư vấn tuyển sinh tại Lâm Đồng
>> Hộp thư tư vấn tuyển sinh 20.2.2014
>> Kết thúc hành trình tư vấn tuyển sinh vùng Tây Nam bộ
>> Tư vấn tuyển sinh sáng... mùng 1 Tết

* ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2014, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức 3 chung do Bộ GD-ĐT tổ chức và kết hợp với phương thức xét tuyển riêng.

Đối với phương thức 3 chung, trường không tổ chức thi mà xét tuyển các thí sinh thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh thi đề đại học được xét tuyển đại học hoặc cao đẳng, thi đề cao đẳng được xét tuyển cao đẳng.

Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành xét tuyển riêng của ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Việc xét tuyển theo phương thức 3 chung được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Ngành, chỉ tiêu, khối thi và phương thức xét tuyển:

Trình độ đại học:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo 3 chung

Xét tuyển riêng

1

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

70%

30%

2

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

70%

30%

3

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1

70%

30%

4

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

A, B

100%

 

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B

70%

30%

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

(đang xin cấp)

A, A1

70%

30%

7

Kế toán

D340301

A, A1

D 1,2,3,4,5,6

70%

30%

8

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D 1,2,3,4,5,6

70%

30%

9

Đông Phương học

D220213

C

D1,2,3,4,5,6

70%

30%

10

Ngôn ngữ Anh

D220201

A1, D1

100%

 

Trình độ cao đẳng:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo 3 chung

Xét tuyển riêng

1

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

70%

30%

2

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

70%

30%

3

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1

70%

30%

4

Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

A, B

70%

30%

5

Công nghệ thực phẩm

C540101

A, B

70%

30%

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

(đang xin cấp)

A, A1

70%

30%

7

Kế toán

C340301

A, A1

D 1,2,3,4,5,6

70%

30%

8

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1

D 1,2,3,4,5,6

70%

30%

9

Đông Phương học

C220209

D1,2,3,4,5,6

70%

30%

10

Ngôn ngữ Anh

C220201

A1, D1

70%

30%

Phương thức xét tuyển riêng:

Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT); Điểm trung bình chung các môn tương ứng của khối xét tuyển các lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với xét tuyển đại học; Xét tuyển cao đẳng đạt từ 5,5 điểm trở lên; Đạo đức xếp loại khá trở lên; Thí sinh có nguyện vọng, làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.

Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

* ĐH Yersin Đà Lạt

ĐH Yersin Đà Lạt xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Danh sách các ngành đào tạo và khối thi:

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Lập trình quản lý; Mạng – Phần cứng; Hệ thống thông tin; Kế toán tin học)

D480201

A, A1, D1

30

- Khoa học môi trường (gồm các chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường)

D440301

A, A1, B

60

- Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học thực vật; Công nghệ vi sinh vật)

D420201

A, A1, B

50

- Điều dưỡng

D720501

B

120

- Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:

D340101

A, A1, D1

130

+ Quản trị Kinh doanh tổng hợp

 

A, A1, D1

 

+ Quản trị Ngoại thương

 

A, A1, D1

 

+ Quản trị Kế toán doanh nghiệp

 

A, A1, D1

 

+ Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 

A, A1, D1

 

+ Quản trị Ngân hàng

 

A, A1, D1

 

+ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

 

C, D1

 

+ Quản trị Lữ hành

 

C, D1

 

- Kiến trúc

D580102

V

130

- Thiết kế nội thất

D210405

V, H

40

- Ngôn ngữ Anh

D220201

A1, D1

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

45

- Điều dưỡng

C720501

B

45

Tiêu chí xét tuyển: Theo tiêu chí xét tuyển của Bộ GD- ĐT quy định.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường, kết quả thi của thí sinh và các chính sách ưu tiên, trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh (kết quả thi từ điểm sàn trở lên) có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Trường Đại học Yersin Đà Lạt dự kiến dành 30% chỉ tiêu đại học và 30% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy của kỳ thi  thi 3 chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Xét tuyển kết hợp giữa điểm tổng kết theo học bạ phổ thông và điểm thi tốt nghiệp phổ thông.

Tiêu chí xét tuyển: Trường ĐH Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển kết hợp giữa điểm tổng kết theo học bạ phổ thông và điểm thi tốt nghiệp phổ thông.

Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trong vòng 3 năm kể từ ngày nhà trường ra thông báo tuyển sinh.

Chỉ tiêu xét tuyển: Trường Đại học Yersin Đà Lạt dự kiến dành 70% chỉ tiêu đại học và 70% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm tổng kết theo học bạ phổ thông và điểm thi tốt nghiệp phổ thông.

* ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An.

Năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đăng ký thực hiện tuyển sinh ba chung (bao gồm thi tuyển và xét tuyển các nguyện vọng theo quy định  của Bộ GD-ĐT) và xét tuyển riêng.

Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành xét tuyển riêng của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Hình thức tuyển sinh 3 chung của Bộ GD-ĐT.      

Tổ chức tuyển sinh 3 chung được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD-ĐT.

Hình thức xét tuyển riêng.

Trường xét tuyển dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển trong 5 học kỳ THPT ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Tiêu chí 2: Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí 3: Điểm ưu tiên được tính theo quy định hiện hành trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Ngành, chỉ tiêu, khối xét tuyển, vùng tuyển sinh.

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

DLA

 

 

1. Chỉ tiêu:

1.1 Chỉ tiêu hệ Đại học:

- Chỉ tiêu dành cho tuyển sinh 3 chung hệ đại học là 65% chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu dành tuyển sinh riêng hệ đại học là 35% chỉ tiêu.

1.2 Chỉ tiêu hệ Cao Đẳng:

- Chỉ tiêu dành cho tuyển sinh 3 chung hệ cao đẳng 60% chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu dành tuyển sinh riêng hệ cao đẳng là 40% chỉ tiêu.

 

2. Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước

Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072)3512.826

Website: www.daihoclongan.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1000

Khoa học máy tính

 

D480101

A, A1, B, D1234

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

D510103

A, A1, V

 

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1234

 

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

A, A1, B, D1234

 

Tài chính -  Ngân hàng

 

D340201

A, A1, D1234

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

900

Khoa học máy tính

 

C480101

A, A1, B, D1234

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

C510103

A, A1, V

 

Kế toán

 

C340301

A, A1,D1234

 

Quản trị Kinh doanh

 

C340101

A, A1,B, D1234

 

Tài chính -  Ngân hàng

 

C340201

A, A1, D1234

 

Tiếng Anh

 

C220201

D1

 

Lịch xét tuyển: Nhà trường tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển riêng 2 đợt theo quy định của trường. Thời gian làm hồ sơ đăng ký xét tuyển, công bố trúng tuyển và nhập học như sau:

Đợt

Ngày

Nội dung

 

 

 

 

Đợt

1

14.4.2014 – 14.8.2014

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh (Thí sinh chưa thi tốt nghiệp vẫn được nộp hồ sơ nhưng phải bổ sung bản sao có chứng thực giấy chứng nhận TN THPT, BT.THPT tạm thời trước khi nhà trường xét).

15/8/2014

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học.

 

 

 

Đợt

2

15.9.2014 – 30.11.2014

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

1.12.2014

 

 

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học.

 

 Vũ Thơ - Thúy Hằng

>> Chính thức phát hành Cẩm nang tuyển sinh 2014
>> Mời tham gia quảng cáo Cẩm nang tuyển sinh 2014
>> Báo Thanh Niên tổ chức tư vấn tuyển sinh tại Lâm Đồng
>> Hộp thư tư vấn tuyển sinh 20.2.2014
>> Kết thúc hành trình tư vấn tuyển sinh vùng Tây Nam bộ

Các trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Kinh tế Công nghiệp Long An, Yersin Đà Lạt công bố đề án tuyển sinh riêng - ảnh 1 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU