Bỏ thủ tục công nhận văn bằng giáo dục nghề nghiệp nước ngoài

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành Thông tư quy định về việc công nhận tương đương đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp. 
Theo đó, văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người VN do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp sẽ được công nhận tương đương so với các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp VN (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng).
Đặc biệt, người sở hữu những văn bằng chứng chỉ hợp pháp không cần làm thủ tục công nhận như trước đây. Trách nhiệm của người sở hữu là cung cấp minh chứng về tính hợp pháp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp bằng cho người sử dụng lao động khi có yêu cầu. Theo thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, việc này phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trần Hoàng Ngân Anh

Trần Hoàng Ngân Anh

Việc công nhận văn bằng nước ngoài đúng ra phải công nhận từ rất lâu rồi. Tuy muộn nhưng thể hiện trách nhiệm cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của Bộ LĐ TB VÀ XH, cần ủng hộ...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU