Bổ sung giáo viên trường dân lập, tư thục được nhận hỗ trợ Covid-19

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngoài giáo viên, cán bộ, nhân viên trường tư thục, các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được bổ sung vào danh sách nhận gói hỗ trợ Covid-19.
Giáo viên các trường dân lập, tư thục, công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ được nhận hỗ trợ Covid-19 /// Ảnh MC Giáo viên các trường dân lập, tư thục, công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ được nhận hỗ trợ Covid-19 - Ảnh MC
Giáo viên các trường dân lập, tư thục, công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ được nhận hỗ trợ Covid-19
Ảnh MC
Đây là một trong những điểm mới vừa được Bộ LĐ-TB-XH đề xuất trình Chính phủ tại Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ, và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng.
Theo tờ trình, Bộ LĐ-TB-XH bổ sung mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác ngoài doanh nghiệp như: các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có sử dụng lao động.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 4.8: Thêm 18 ca bệnh mới Đồng Nai, Đà Nẵng...

Cụ thể, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của đơn vị, số dư của tháng liền kề trước khi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Về thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cũng được nới rộng trong khoảng thời gian từ 1.2.2020 (tháng Việt Nam công bố dịch) đến ngày 1.6.2020, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng có thời gian tạm hoãn kéo dài từ trước 1.4.2020 tới tháng 4, tháng 5 và tháng 6.2020, để tránh thiệt thòi cho đối tượng được hỗ trợ.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo hằng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch và không quá 3 tháng.

TP.HCM đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 28.000 người về từ Đà Nẵng

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tính đến ngày 27.7, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, với tổng kinh phí là trên 17.500 tỉ đồng. Theo số liệu do Kho bạc Nhà nước, đã thực hiện giải ngân hơn 11,9 tỉ đồng để hỗ trợ cho 11,9 triệu người và 12.784 hộ kinh doanh.
Như vậy, về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc,...), về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích yêu cầu đề ra, đối tượng thuộc diện chính sách nào thì đã được tiếp cận, thụ hưởng đúng chính sách đó.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phan Hà

Phan Hà

Chính sách là cậy, nhưng con tôi là giáo viên trường dân lập, nghỉ từ tháng 2/2020, đến giữa tháng 5/2020 mới đi dạy lại, có được hưởng gì đâu

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU