Bộ GD-ĐT không ban hành 'giáo án mẫu'

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Năm học 2021 - 2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với các lớp từ 7 - 12.
Theo Bộ GD-ĐT, việc trình bày giáo án thế nào do giáo viên quyết định  /// Đào Ngọc Thạch Theo Bộ GD-ĐT, việc trình bày giáo án thế nào do giáo viên quyết định - Đào Ngọc Thạch
Theo Bộ GD-ĐT, việc trình bày giáo án thế nào do giáo viên quyết định
Đào Ngọc Thạch
Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục THCS và THPT ở cả hai chương trình, văn bản của Bộ GD-ĐT vừa ban hành nêu: Đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đối với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện từ năm học tới, Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512 ngày 18.12.2020 của Bộ GD-ĐT. Đối với các lớp từ 7 - 12, vẫn thực hiện theo các văn bản ban hành trước đó.
Liên quan đến một số băn khoăn của giáo viên (GV) thời gian gần đây về việc có bắt buộc phải soạn theo “giáo án mẫu” trong phụ lục IV của Công văn 5512 hay không, văn bản của Bộ GD-ĐT khẳng định: “Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của GV, kế hoạch bài dạy (giáo án)”.
Trao đổi thêm về nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho rằng: kế hoạch bài dạy (giáo án) là yêu cầu bắt buộc GV phải có khi dạy học và đã được quy định tại Điều lệ trường học. Việc trình bày giáo án thế nào do GV quyết định nhưng mỗi bài học phải rõ về mục tiêu bài dạy; thiết bị dọc. Vạy học và học liệu được sử dụng; tiến trình tổ chức hoạt động dạy học. Khung kế hoạch bài dạy tại phụ lục IV kèm theo Công văn 5512 là văn bản để GV tham khảo khi soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Khung kế hoạch bài dạy này không phải là mẫu giáo án, mà là những hướng dẫn, gợi ý để GV xác định mục tiêu, nội dung và sản phẩm hoạt động học, tổ chức cho học sinh thực hiện, từ đó ra những yêu cầu, mục tiêu đúng, trúng vấn đề theo nội dung dạy học và đối tượng học sinh.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU