Bộ GD-ĐT hướng dẫn dạy các môn 'lần đầu xuất hiện' ở lớp 6 năm học tới

10 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 6, trong đó có những môn học tích hợp lần đầu tiên "xuất hiện". Vậy Bộ GD-ĐT hướng dẫn ra sao khi dạy học các môn này?
Một giờ học tích hợp, trải nghiệm tại Bảo tàng được trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) thực hiện đã tạo được sự hứng khởi đặc biệt từ học sinh /// ẢNH TUỆ NGUYỄN Một giờ học tích hợp, trải nghiệm tại Bảo tàng được trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) thực hiện đã tạo được sự hứng khởi đặc biệt từ học sinh - ẢNH TUỆ NGUYỄN
Một giờ học tích hợp, trải nghiệm tại Bảo tàng được trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) thực hiện đã tạo được sự hứng khởi đặc biệt từ học sinh
ẢNH TUỆ NGUYỄN
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ mới ký văn bản gửi các Sở GD-ĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học áp dụng cho năm học 2021-2022 sắp tới.

Lưu ý khi dạy các môn tích hợp với đội ngũ giáo viên hiện có

Văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.
Bộ GD-ĐT lưu ý việc tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục một số môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình mới. Trong đó có 2 môn học tích hợp lần đầu tiên được thiết kế trong chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp THCS.
Hai môn học tích hợp gồm môn lịch sử và địa lý (tích hợp từ 2 môn lịch sử và địa lý trước đây) và môn khoa học tự nhiên (tích hợp từ 3 môn: vật lý, hoá học, sinh học).
Với môn lịch sử và địa lý, Bộ GD-ĐT hướng dẫn: Chương trình môn lịch sử và địa lý bao gồm phân môn lịch sử và phân môn địa lý, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung địa lý và nội dung địa lý tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung lịch sử.
Về việc dạy học môn học tích hợp này, theo Bộ GD-ĐT, căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các nội dung của chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học toàn bộ chương trình môn học.
 Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn lịch sử và phân môn địa lý, mỗi phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kỳ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học theo từng phân môn. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng bao gồm nội dung phân môn lịch sử và phân môn địa lí theo tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
Với môn khoa học tự nhiên, theo văn bản của Bộ GD-ĐT, chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, trái đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên.
Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.
 Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhà trường có thể tổ chức dạy học đồng thời các chủ đề trong từng học kỳ, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với nội dung môn học.
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ với môn khoa học tự nhiên, theo Bộ GD-ĐT: được thực hiện trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, bảo đảm tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cũng là hoạt động giáo dục bắt buộc lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình giáo dục trung học trong chương trình mới. Theo Bộ GD-ĐT, chương trình của hoạt động này bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lí, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên.
Bộ GD-ĐT yêu cầu kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.
Cán bộ quản lí, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường...

Giáo viên chỉ tham khảo hướng dẫn soạn giáo án với lớp 6 

Năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông mới (còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 6 và chương trình giáo dục phổ thông  2006 đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12.
Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục THCS và THPT ở cả hai chương trình, văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT vừa ban hành đề nghị các sở GD-ĐT triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể:
Đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đối với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 208 thực hiện từ năm học tới, Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo công văn số 5512 ngày 18.12.2020 của Bộ GD-ĐT.
Liên quan đến một số băn khoăn của giáo viên thời gian gần đây về việc có bắt buộc phải soạn "giáo án theo mẫu" trong phụ lục IV của Công văn 5512 hay không, văn bản mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành nêu rõ: "Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án)".
Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, khi vẫn thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, Bộ GD-ĐT chỉ đạo: "Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước)".
Như vậy, với hướng dẫn trên của Bộ GD-ĐT, Công văn 5512 chỉ áp dụng với chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể là với lớp 6 từ năm học 2021-2022. Từ lớp 7 đến lớp 12 theo "chương trình cũ" vẫn thực hiện theo các văn bản ban hành trước đó. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Let's Color

Let's Color

Lại bình mới rượu cũ,chỉ thay tên, không phải thay đổi chất lượng.
Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Có xem thử rồi bạn nhé, đúng chuẩn bình mới rượu cũ
gi***@gmail.com

gi***@gmail.com

Sao bạn biết là không chất lượng
Vietroad

Vietroad

Lịch sử địa lý và Khoa học tự nhiên trong chương trình lớp 4 đã có rồi. Còn "hoạt động trải nghiệm" thực chất là hoạt động ngoài giờ, trước giờ vẫn do phụ trách đội đảm nhiệm, có gì mới đâu
Tiếp Hoàng

Tiếp Hoàng

Làm phong phú thêm tính rối rắm. Trước đây thì môn học nào riêng môn học đó. Bây giờ gom lại phần đầu rồi chẻ nhỏ nội dung. Chỉ tội cho người dạy và người học. Cuối cùng chỉ là phương pháp thay đổi nhưng thực chất cũng chính nó là nó mà chất lượng, hàm lượng cũng chỉ như cũ mà thôi. Không biết trước khi thay đổi có lấy ý kiến giáo viên và nhà trường,các nhà khoa học quản lý giáo dục hay không? Hay ngồi phòng máy lạnh mà ban hành quy định?
Hang Nguyen

Hang Nguyen

Thực ra cũng không có gì mới
Phan Thị Lý

Phan Thị Lý

Có chút ít nhưng phải bỏ cả bộ sách cũ (nhưng còn mới nha)thật lãg phí con tôi học lop trước sách còn mới phải mưa bộ sách lóp 6 khác tiếc ơi là tiếc,,
gi***@gmail.com

gi***@gmail.com

Giáo dục phát triển theo đường xoắn ốc, nếu không thấy gì mới cũng đúng nhưng sẽ phát triển hơn
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU