Bộ GD-ĐT công bố dự thảo chương trình các môn học

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo chương trình của tất cả môn học/hoạt động giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT để xin góp ý của xã hội trong thời gian 2 tháng.
Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố dự thảo tất cả các môn học /// Đào Ngọc Thạch Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố dự thảo tất cả các môn học - Đào Ngọc Thạch
Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố dự thảo tất cả các môn học
Đào Ngọc Thạch
Trong đó, có những môn học bắt buộc xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 như tiếng Việt/ngữ văn; toán, giáo dục công dân, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
Một số môn học tích hợp mới như lịch sử và địa lý (cấp THCS), khoa học (cấp tiểu học), khoa học tự nhiên (THCS), giáo dục kinh tế và pháp luật; một số môn học/hoạt động giáo dục lần đầu tiên được đưa vào chương trình dưới hình thức bắt buộc là hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tin học; hay môn học tự chọn ở cấp THPT như môn nghệ thuật.
Sau đây là nội dung chi tiết của từng môn học:
1. Dự thảo chương trình môn tiếng Việt/ngữ Văn. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
2. Dự thảo chương trình môn tiếng Anh lớp 1, 2. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
3. Dự thảo chương trình môn tiếng Anh lớp 3-12. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
4. Dự thảo chương trình môn tiếng Pháp. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
5. Dự thảo chương trình môn tiếng Đức. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
6. Dự thảo chương trình môn tiếng Nga. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
7. Dự thảo chương trình môn tiếng Nhật. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
8. Dự thảo chương trình môn tiếng Hàn. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
9. Dự thảo chương trình môn tiếng Trung Quốc. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
10. Dự thảo chương trình môn toán. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
11. Dự thảo chương trình môn giáo dục công dân. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
12. Dự thảo chương trình môn tự nhiên xã hội. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
13. Dự thảo chương trình môn lịch sử và địa lý (tiểu học). Xem chi tiết TẠI ĐÂY
14. Dự thảo chương trình môn lịch sử và địa lý (THCS). Xem chi tiết TẠI ĐÂY
15. Dự thảo chương trình môn lịch sử THPT. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
16. Dự thảo chương trình môn địa lý. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
17. Dự thảo chương trình môn khoa học. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
18. Dự thảo chương trình môn khoa học tự nhiên. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
19. Dự thảo chương trình môn vật lý. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
20. Dự thảo chương trình môn hóa học. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
21. Dự thảo chương trình môn sinh học. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
22. Dự thảo chương trình môn công nghệ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
23. Dự thảo chương trình môn tin học. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
24. Dự thảo chương trình môn âm nhạc. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
25. Dự thảo chương trình môn mỹ thuật. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
26. Dự thảo chương trình môn giáo dục thể chất. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
27. Dự thảo chương trình hoạt động trải nghiệm. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bình luận

User
Gửi bình luận
Son

Son

Chương trình giảm tính đơn điệu, tăng cường học tập trải nghiệm thực hành sáng tạo, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đánh giá được năng lực của học sinh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU