giáo dục nghề nghiệp

Làm sao để doanh nghiệp đồng hành cùng trường nghề?

Làm sao để doanh nghiệp đồng hành cùng trường nghề?

0
Sự đồng hành giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp đem lại thành công trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo lợi ích cho cả 4 bên, trong đó bao gồm cả người học. Vậy làm sao để doanh nghiệp đồng hành cùng trường nghề?