giao dịch ký quỹ

Cẩn trọng khi giao dịch ký quỹ

Cẩn trọng khi giao dịch ký quỹ

0
Giao dịch ký quỹ là hoạt động không xa lạ với các nhà đầu tư chứng khoán, nhất là sau khi chính thức được cho phép từ giữa năm 2011. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà không phải nhà đầu tư nào cũng lường hết.
Nhiều cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

Nhiều cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

0
Sở Giao dịch CK Hà Nội đã liên tục công bố các cổ phiếu (CP) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong những ngày qua. Lý do chung hầu hết vì các công ty này bị lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.