Giảm từ 20 - 50% phí về kinh doanh vận tải

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Ngày 29.9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Theo đó, Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải như giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay. Bên cạnh đó, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1.10 đến hết 31.12. Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm phí, lệ phí nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 55 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU