Giảm diện tích rừng ở Tây nguyên

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Năm 2019, diện tích rừng tự nhiên của các tỉnh Tây nguyên giảm 15.753 ha, tỷ lệ che phủ rừng giảm 0,09% so với năm 2018.

Giảm diện tích rừng ở Tây nguyên

Ngày 22.6, tại hội nghị “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây nguyên” tổ chức tại Đắk Lắk, Bộ NN-PTNT cho biết năm 2019, diện tích rừng tự nhiên của các tỉnh Tây nguyên giảm 15.753 ha, tỷ lệ che phủ rừng giảm 0,09% so với năm 2018.

Trong đó, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rừng giảm nhiều nhất (11.419 ha). Chất lượng rừng của vùng này cũng suy thoái, tỷ lệ rừng trung bình, rừng giàu còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 18,4% (tương ứng 0,403 triệu ha); còn lại 81,6% là rừng nghèo, rừng phục hồi (1,788 triệu ha)...

Đánh giá tại hội nghị cho thấy Tây nguyên vẫn là khu vực trọng điểm phá rừng, điểm nóng nhất về vi phạm pháp luật lâm nghiệp của cả nước. Trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, toàn vùng phát hiện hơn 4.000 vụ phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác là một trong những nguyên nhân chính làm suy giảm diện tích rừng ở Tây nguyên.

Theo Bộ NN-PTNT, chính quyền cùng ngành chức năng các địa phương cần tăng cường hơn các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội trên địa bàn gắn với chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU