Giảm đến 50% thuế nhập trứng, gạo, đường... từ Lào

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo Thông tư 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa VN - Lào, từ ngày 14.2, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào sẽ giảm thuế đến 50%.

Giảm đến 50% thuế nhập trứng, gạo, đường... từ Lào

Theo Thông tư 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa VN - Lào, từ ngày 14.2, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào sẽ giảm thuế đến 50%.

Các loại hàng hóa nằm trong danh mục giảm thuế bao gồm: trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín; lúa gạo; đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

Ngoài ra, thông tư cũng hướng dẫn một số điều kiện, nguyên tắc áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan 0% hằng năm đối với một số mặt hàng lúa gạo và thuốc lá. Theo quy định của Bộ Công thương, có 13 mặt hàng thuốc lá chưa chế biến, phế liệu lá thuốc lá, 3 mặt hàng lúa gạo nhập từ Lào có thuế suất nhập bằng 0%. Hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Lào là 70.000 tấn, lá thuốc lá 3.000 tấn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU