giải pháp hỗ trợ

Doanh nghiệp cần thêm giải pháp hỗ trợ

Doanh nghiệp cần thêm giải pháp hỗ trợ

0
Bộ Tài chính vừa quyết định giãn thêm 3 tháng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp (DN), đồng thời thông báo đã có 6.100 đơn vị hoạt động trở lại sau một thời gian ngừng sản xuất.