giải mã gen

Lập trình lại ADN ngăn bệnh nan y

Lập trình lại ADN ngăn bệnh nan y

0
Lần đầu tiên, ADN đã được điều chỉnh để trị thành công bệnh gan ở chuột. Kỹ thuật này có thể áp dụng để điều trị hội chứng Down và những rối loạn di truyền khác trong tương lai.