giá cổ phiếu

Cổ tức cao gần bằng thị giá khiến cổ đông VNX không chịu bán ra cổ phiếu /// Ảnh: Ngọc Dương

Giá cổ phiếu 4.200 đồng, chia cổ tức 3.500 đồng

0
Giá cổ phiếu VNX của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad (VNX) đang đứng ở mức 4.200 đồng nhưng các cổ đông nhận được cổ tức năm 2017 là 3.500 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Tin đọc nhiều