ghi âm

Các bản ghi âm của Voice Memos được nén theo mặc định /// Ảnh chụp màn hình

Cách ghi âm chất lượng cao cho iPhone hoặc iPad

0
Ứng dụng Voice Memos của iPhone (và cả iPad) ghi lại âm thanh ở chất lượng thấp hơn theo mặc định, vì vậy có thể điều chỉnh lại nếu muốn có những bản ghi âm chất lượng âm thanh tốt hơn.