ghép bộ phận cơ thể

Nối lại bộ phận cơ thể đứt rời

Nối lại bộ phận cơ thể đứt rời

0
Đứt rời bộ phận cơ thể là tổn thương nặng nề về mặt chức năng, tâm lý và thẩm mỹ. Với sự tiến bộ của y học hiện nay, bất kỳ phần cơ thể nào đứt rời do tai nạn đều có thể nối lại được nếu có mạch máu và được bảo quản đúng cách.

Tin đọc nhiều