George Floyd

Nhiều người biểu tình bên ngoài Đơn vị Cảnh sát Seattle ngày 8.6 theo sau cái chết của người da màu George Floyd /// Reuters

Cảnh sát Mỹ làm chết khoảng 1.000 người/năm?

0
Dữ liệu cho thấy cảnh sát Mỹ giết chết khoảng 1.000 người/ năm từ năm 2013-2019, dù đã có nhiều cuộc biểu tình và việc thúc đẩy cải cách sau vụ cảnh sát giết chết người da màu năm 2014.
Biểu tình đòi cải tổ cảnh sát Mỹ

Biểu tình đòi cải tổ cảnh sát Mỹ

0
Các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố tại Mỹ bắt đầu chuyển hướng sang kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và đòi công bằng xã hội.