GENCO3

Mực nước tại cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah giảm thấp /// GENCO 3

Thủy điện vận hành ở mực nước chết

2
Từ đầu năm đến nay, mực nước các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3 ở Tây Nguyên luôn xấp xỉ bằng với mực nước chết, gây không ít khó khăn cho công tác điều hành, sản xuất điện và cấp nước cho hạ du.

Tin đọc nhiều