Gel rửa tay khô On1

Sản phẩm On1 được bán rất nhiều trên thị trường /// Ảnh: Đỗ Trường

Nhập nhèm sản phẩm gel rửa tay khô sạch khuẩn 99,9%

83
Gel rửa tay khô On1 đang bán tràn ngập trên thị trường được giới thiệu công dụng trên nhãn mác là có khả năng sạch khuẩn 99,9%. Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu thì sự thật không như giới thiệu, quảng cáo.

Tin đọc nhiều