ganh tị

Tranh đua nhưng không ganh tị

Tranh đua nhưng không ganh tị

0
Trong các cuộc thi đua ở học đường, vẫn thường thấy hình ảnh người/đội thua cuộc tức tối bỏ về, không theo dõi diễn tiến, không cần xem ai đăng quang, không chung vui với người chiến thắng.