Gần 38.000 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập ở TP.HCM đều trung thực

0 Thanh Niên

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Kết quả có 108 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kê khai; việc kê khai đảm bảo đúng thời gian quy định.

Gần 38.000 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập ở TP.HCM  đều trung thực

Kỷ luật 2 đảng viên liên quan đến kê khai tài sản

Có 37.101 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Có 37.096 người đã thực hiện kê khai (đạt tỷ lệ 99,98%). Có 5 người không thực hiện kê khai tài sản (chiếm tỷ lệ 0,02%) do nghỉ việc.

Số lượng người đã công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 37.087 người; 9 trường hợp không công khai do nghỉ việc, nghỉ hưu trước thời điểm công khai. Số bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết tại đơn vị là 17.668 bản. Số bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện bằng hình thức công khai trong cuộc họp là 19.419 bản kê khai.

Theo UBND TP.HCM, qua tổng hợp các báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của các đơn vị, không có trường hợp có phản ảnh, tố cáo phải xác minh tài sản, thu nhập. Do đó không có trường hợp có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; không có trường hợp xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

* Ngày 27.5, Thành ủy Đà Nẵng cho biết trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát chuyên đề kê khai tài sản đối với 75 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó có 65 người là cấp ủy viên các cấp tại 13 địa phương, đơn vị.

Quá trình giám sát đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên. Đơn vị này đã chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp. Kết quả, cả 2 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU