Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từ tháng 1.2022, với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp tăng thêm 7,4%, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam dự kiến có gần 3 triệu người được tăng mức hưởng.

Ngày 5.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1.1.2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021.

Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp - ảnh 1

Gần 3 triệu người được tăng lương hưu từ tháng 1.2022

Bảo Duy

Đối tượng được điều chỉnh, gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

Với sự điều chỉnh này, BHXH Việt Nam dự kiến, cả nước có khoảng 2,96 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1.2022 gần 1.052 tỉ đồng.

Trong số này, có khoảng 904.957 người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1.2022 hơn 257,3 tỉ đồng (số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 632.437 người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 là gần 202,8 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, có 2,06 triệu người hưởng từ nguồn quỹ BHXH được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 là trên 794,4 tỉ đồng (trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 1,98 triệu người với tổng kinh phí tăng thêm trong trên 781,7 tỉ đồng).

Theo BHXH Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hằng tháng, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người hưởng lương hưu và trợ cấp.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU