FPT TV 4K FX6

Tương tác ngay, vận may đến trên Truyền hình FPT

Tương tác ngay, vận may đến trên Truyền hình FPT

0
Nằm trong chiến lược phát triển tổng thể năm 2020, Truyền hình FPT đã đầu tư mạnh mẽ về nội dung trải nghiệm với sự ra đời của chương trình tương tác mới nhất mang tên Chơi Hay Chia.