Food Stylist

Thổi hồn vào món ăn

Thổi hồn vào món ăn

0
Với đôi tay tài hoa và khả năng sáng tạo, những người làm đẹp cho món ăn (còn gọi là food stylist) đã thổi hồn vào ẩm thực, biến hóa chúng vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt.