fake news

Cả tin

Cả tin

0
Sự lộng hành của tin giả (fake news) trong khủng hoảng sợ hãi Covid-19 đã gây ra những hậu quả xã hội đáng kinh ngạc. Nhưng lỗi không chỉ duy nhất thuộc về những kẻ đưa tin giả, mà có thể là chính mỗi người chúng ta đã cả tin để nghe theo.
Malaysia thông qua dự luật chống tin tức giả

Malaysia thông qua dự luật chống tin tức giả

0

Quốc hội Malaysia đã thông qua luật quy định mức phạt đối với việc xuất bản hoặc chia sẻ thông tin giả trên nền tảng số và mạng xã hội. Các chuyên gia lo ngại dự luật có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận.