Eximbank lỗ quý 4/2019 hơn 16 tỉ đồng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) lỗ hơn 16,3 tỉ đồng kéo lợi nhuận của nhà băng này còn 1.095 tỉ đồng trong năm 2019.

Eximbank lỗ trong quý 4/2019 /// Ảnh: Ngọc Thạch
Eximbank lỗ trong quý 4/2019
Ảnh: Ngọc Thạch

Đồng thời, lợi nhuận thuần của Eximbank từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của quý 4 là 583 tỉ đồng, tăng 490,7 tỉ đồng (tương ứng 532%) so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 11% ghi nhận 796,8 tỉ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 47% lên gần 591 tỉ đồng. Dù một số hoạt động kinh doanh tăng trưởng như dịch vụ tăng 42% ghi nhận 134,3 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối và vàng lãi 132,5 tỉ đồng, tăng 10%; mua bán chứng khoán đầu tư lãi 102 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 82 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý là chi phí hoạt động của quý 4/2019 giảm hơn 370,988 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (tương đương 35,5%), còn 671,6 tỉ đồng là do năm 2018, Eximbank đã trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi là 390,3 tỉ đồng. Thế nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 189 tỉ đồng (tương đương 47%), lên 590,7 tỉ đồng do trước thời điểm khóa sổ kế toán, Eximbank trích bổ sung dự phòng cho trái phiếu VAMC nhiều hơn cùng kỳ năm trước 138 tỉ đồng theo Thông tư 08/2016 của Ngân hàng Nhà nước.

Mức lỗ của quý 4/2019 đã kéo lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2019 của Eximbank còn 1.095 tỉ đồng, tăng 278 tỉ đồng so với năm 2018, tương ứng 32%. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 35%, đạt 364 tỉ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 10%, đạt 383 tỉ đồng…

Hội đồng quản trị Eximbank vừa công bố dự thảo báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. Theo đó, Eximbank đặt kế hoạch tổng tài sản 190.000 tỉ đồng, huy động vốn đạt 161.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt 127.345 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1,8%, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỉ đồng. Trước đó, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 5.3.2020 nhằm bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị vào nhiệm kỷ 2015 - 2020.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU