evnfinance

Hấp dẫn thị trường tín dụng carbon

Hấp dẫn thị trường tín dụng carbon

0
Thị trường tín dụng carbon với “sản phẩm” đặc biệt là chứng chỉ CERs đang hấp dẫn các nhà đầu tư bởi giá cả ngày càng tăng.