EP

 /// Reuters

Bên mất mặt, phía khó xử

0
Nghị quyết của Nghị viện châu Âu (EP) yêu cầu ngừng quá trình đàm phán giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập EU tuy không ràng buộc nhưng vẫn làm cho EU khó xử. 
Sắp tới đích

Sắp tới đích

0
Hiếm có ý tưởng lớn lao nào của EU lại được Nghị viện châu Âu (EP) nhanh chóng tán đồng như kế hoạch thành lập Liên minh Ngân hàng.
Co cụm lập liên minh

Co cụm lập liên minh

0
Chính trường châu u không chỉ chứng kiến hiện tượng cánh hữu và cực hữu trỗi dậy mà còn cả không ít nỗ lực co cụm và tập hợp thành liên minh của lực lượng này. Mục tiêu trước mắt là đạt đủ tiêu chuẩn để được công nhận là một đảng đoàn trong Nghị viện châu u (EP) từ cuộc bầu cử vào năm tới.