>> THU HẰNG

Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong thời gian qua.

Theo BHXH Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước. Ước đến hết tháng 7.2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỉ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

Trong bối cảnh cả nước đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 30.6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỉ đồng.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: A.Thư

Ngày 10.8, BHXH Việt Nam đã tiếp tục ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12.2020.

Không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp, người lao động, tác động của dịch bệnh còn ảnh hưởng tới công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH. Ước đến ngày 31.7, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,534 triệu người (giảm 655.000 người so với năm 2019, đạt 90,6% kế hoạch), số người tham gia BHXH tự nguyện là 737.000 người (tăng 163.000 người so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,725 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của ngành; số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.

Nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, phù hợp, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng, cho dù số số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh. Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong thời gian qua.

Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.Ảnh: T.Hằng

Với quyết tâm kiên quyết vừa chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, đảm bảo ngày một tốt hơn các quyền lợi của người tham gia, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong 5 tháng còn lại của năm 2020, BHXH Việt Nam tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, như: cải cách chính sách BHXH; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành năm 2020; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đoàn xe tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: T.Hằng

Ngoài ra, BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

Nhằm triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành; cập nhật, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong toàn ngành.

Ước đến ngày 31.7, toàn ngành BHXH đã giải quyết 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần (trong đó 475.577 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần); gần 5,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN (trong đó: 572.813 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 7.821 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề); thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 92,490 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Báo Thanh Niên
13.08.2020

Bình luận

//insertCity(984125); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount984125').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi