duyệt đội ngũ

Lễ chào cờ đầu năm, trên đảo Sinh Tồn /// Ảnh: Mai Thanh Hải

Ngày đầu xuân ở Trường Sa

4
Ở Trường Sa , những ngày đầu xuân, cũng có những hoạt động đón tết, mừng xuân không thua gì đất liền.