Đường sắt giảm giá vé

0 Thanh Niên

Từ ngày 9 - 18.2, Tổng công ty đường sắt VN giảm 10% giá vé trên các đoàn tàu khách SE2, SE4, SE6, SE8, SE22, TN2 và giảm 20% giá vé cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách SE1, SE3, SE5, SE7, SE21, TN1.

Đường sắt giảm giá vé

Riêng loại chỗ giường nằm mềm điều hòa chỉ áp dụng giảm giá khi hành khách mua vé đi tàu có cự ly từ 900 km trở lên. Kể từ ngày 19.2 trở đi (trừ các dịp lễ, hè trong năm), giảm từ 8 - 30% giá vé so với cùng kỳ trên các đoàn tàu khách Thống Nhất; tàu khu đoạn (SE25/26, SQN1/2, SPT1/2). Hành khách mua vé tập thể được giảm từ 6 - 12% giá vé tùy theo số lượng người.

Đối với các đoàn tàu khách Thống Nhất (SE3/4, SE7/8, SE21/22), khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên giảm giá từ 20 - 50% giá vé, áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu có cự ly vận chuyển từ 1.000 km trở lên.

Đối với các đoàn tàu khu đoạn (SE25/26, SQN1/2, SNT1/2, SPT1/2), khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên giảm từ 20 - 30% giá vé, áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu suốt chặng và chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân. Ngoài ra, trong dịp hè 2017, Tổng công ty đường sắt VN còn thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, giảm 10% giá vé hiện hành cho đoàn khách đi tàu.

Từ ngày 19.2 - 27.12 (trừ các dịp lễ, hè trong năm) giảm 25% giá vé hiện hành cho đoàn khách đi đến các ga trong cung chặng từ Sài Gòn đến Huế và ngược lại; trong cung chặng từ Đà Nẵng đến Hà Nội và ngược lại; giảm 40% giá vé hiện hành cho đoàn khách đi trong cung chặng có ga đi gồm các ga từ Sài Gòn đến Diêu Trì; có ga đến gồm các ga từ Đông Hà đến Hà Nội và ngược lại. Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU