đường Hải Thượng Lãn Ông

Dân khốn khổ vì 100 m đường bị treo hơn 20 năm

Dân khốn khổ vì 100 m đường bị treo hơn 20 năm

0

Khi xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông vào cuối những năm 90, thay vì nối thông tuyến đường này với đường Tôn Thất Thuyết, chính quyền thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lại chừa khong 100 m không làm, mà chỉ cắm mốc lộ giới, biến đường Hải Thượng Lãn Ông thành đường cụt.