đường dây nóng

Gọi 251 cuộc điện thoại quấy phá Trung tâm cấp cứu 115 ngay đại dịch Covid-19

Gọi 251 cuộc điện thoại quấy phá Trung tâm cấp cứu 115 ngay đại dịch Covid-19

0
Bên cạnh những cuộc gọi cấp cứu thật sự thì có rất nhiều cuộc gọi không có nội dung, cuộc gọi quấy rối nhân viên tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM ngay trong đại dịch Covid-19. Vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 15.4, một thuê bao di động đã gọi đến quấy rối Tổng đài 115 tổng cộng 251 cuộc.