đuối nước tử vong

Người dân địa phương theo dõi cơ quan chức năng vớt thi thể anh Phước lên bờ /// ẢNH: NAM THỊNH

Mò sìa ngoài sông, đuối nước tử vong

0
Trong lúc cùng một số người bạn ra sông Bàn Thạch để mò con sìa (dộp dộp, một loại thủy sản), một thanh niên ở Quảng Nam không may trượt chân đuối nước tử vong.