Được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank sau khi bị... miễn nhiệm

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 14.4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố thông tin bất thường liên quan đến ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Vừa miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đã bầu ngay người đó trở lại /// Ảnh: TX
Vừa miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đã bầu ngay người đó trở lại
Ảnh: TX

Theo đó, HĐQT Eximbank ra 2 nghị quyết khá khó hiểu. Nghị quyết 156 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh đồng thời bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch để chủ tọa HĐQT ngày 13.4 đối với nội dung tiếp theo của cuộc họp cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch mới. Giao ông Nguyễn Quang Thông thay mặt HĐQT ký nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Yasuhiro Saitoh theo đơn từ nhiệm của ông vào ngày 6.4. Thế nhưng cùng ngày, HĐQT Eximbank lại ban hành Nghị quyết 157 thông qua việc bổ nhiệm ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Được biết, ngày 27.4, Eximbank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Hà Nội. Nội dung dự kiến báo cáo các hoạt động của HĐQT, hoạt động kinh doanh từ năm 2018, 2019, 2020, cũng như các tờ trình về kinh phí, thù lao của HĐQT, ban kiểm soát, đầu tư trụ sở; định hướng kinh doanh năm 2021…

Eximbank cũng đã mời dự cuộc họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020 lần thứ 3 dự kiến vào ngày 26.4. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 30.6.2020, lần hai vào ngày 29.7.2020 đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Eximbank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 vào ngày 15.12.2020 nhưng phải dời họp sang thời điểm thích hợp khác do chấp hành và tuân thủ chỉ đạo của địa phương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU