dừng đèn đỏ

Dừng đèn đỏ ngay đường dành cho người đi bộ ở Võng xoay Hàng Xanh /// Anh Lê

Ức chế với 1.001 kiểu dừng đèn đỏ vô ý thức ở Sài Gòn

4
Vượt đèn đỏ thành đoàn, dừng lấn lên vạch của người đi bộ, đèn một nơi dừng một nẻo... là một trong muôn kiểu dừng đèn đỏ vô ý thức "một cách tự nhiên khó hiểu" ở Sài Gòn khiến nhiều người đi đường bức xúc.