du hanh sieu thanh

Khái niệm máy bay N+2 của Lockheed Martin - Ảnh: Lockheed Martin

Kỷ nguyên mới của du hành siêu thanh

0
Nhiều công ty và tổ chức hàng không, bao gồm NASA, đang phát triển công nghệ cho phép con người một lần nữa du hành ở tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh.