du hành không gian

Du hành không gian giá rẻ

Du hành không gian giá rẻ

0
Nếu không kham nổi chi phí 250.000 USD cho một suất bay vào vũ trụ, du khách có thể lựa chọn mức giá mềm hơn nếu chỉ cần chạm đến rìa không gian.